ERASMUS +

Program Erasmus+

Program Erasmus+, vlajková loď Evropské unie v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Pro vysokoškolsé instituce je určena poze jedna z částí tohoto souhrnného programu.

Jedná se o podprogram Erasmus+

Erasmus+, který je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

 • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
 • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
 • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. Program Erasmus+ na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně úspěšně běží již od roku 2011. 

Škola získala  listinu, kterou vydává Evropská komise a opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu ERASMUS+. 
Tento charter opravňuje VŠOH k realizaci aktivit programu Erasmu+ a zahraniční spolupráce.

Erasmus ID kód naší instituce je: CZ BRNO12

Hlavní cíle programu jsou následující:

 • Podpora studentů v získavání kompetencí s cílem zlepšit jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost na evropském trhu práce.
 • Podpora profesního rozvoje pracovniků v oblasti vzdělávání, odborné připravy a mládeže s cilem zlepšit kvalitu výuky, odborné přípravy a práce s mládeží v celé Evropě.
 • Zlepšení jazykových kompetencí účastniků.
 • Zvyšení povědomí účastniků a jejich porozumění jiným kulturám a zemím.
 • Zvýšit kapacitu, přitažlivost a mezinárodni rozměr organizací působících v oblasti vzdělavání, odborné přípravy a mládeže tak, aby byly schopny nabídnout aktivity a programy, které lépe reagují na potřeby jednotlivců v rámci Evropy i mimo ni.
 • Posílit synergie a přechod mezi formálním, neformálním vzděláváním, odbornou přípravou, zaměstnaností a podnikáním.
 • Zajistit lepší uznávání kompetencí získaných prostřednictvím vzdělávacích pobytů v zahraničí.
 • Zvyšení atraktivity vysokoškolského vzdělávání v Evropě a podpora evropskych vysokoškolských institucí v konkurenci na trhu vysokoškolského vzdělávání na celém světě.
 • Podpora internacionalizace, přitažlivosti a modernizace vysokoškolských institucí mimo Evropu v zájmu podpory rozvoje partnerských zemí.

Další informace k programu získáte také u institucionální koordinátorky Erasmu Mgr. Hany Vovsové  vovsova@vsoh.cz

Pracovní stáže v zahraničí ERASMUS+ 

Studenti se mohou přihlašovat na pracovní  stáže během studia i na absolventskou stáž, které jsou finančně podporované grantem z  programu ERASMUS +.Veškeré Informace na http://workspaceeurope.cz/vsoh-brno/

Partnerské univerzity 

Incoming students and teachers

Studenti 

Učitelé a zaměstnanci 

 

DOKUMETY: 

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 - 2020                                                            

Erasmus Policy Statement

Erasmus Policy Statement 2021–27