Knihovna a studovna školy

Informační centrum a knihovna  - výpůjčky publikací a prodej učebních textů

Studenti si zde mohou zakoupit skripta vydaná Vysokou školou obchodní a hotelovou.

 

Studenti mají dále k dispozici skripta vydaná v rámci projektu Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové, reg.č.CZ.1.07/2.2.00/15.0440.

Skripta vydaná VŠOH jsou k dispozici také široké veřejnosti a školám.

 

V rámci projektu Synergie 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0133 získali studenti a akademičtí pracovnívci VŠOH přístup k následujícím zdrojům:

    

       - ProQuest CENTRAL

       - ebrary

       - Leisure and Tourism Database

       - Summon (metavyhledávač)

       - RefWorks 2.0 (správce záznamů a citací)

 

PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÍM ZDROJŮM

- prostřednictvím webové stránky www.infozdroje.cz

- další možností je vzdálený přístup prostřednictvím vpn.hotskolabrno.cz

(přihlašovací údaje shodné s přihlašovacími údaji do systému Moggis)

 

V rámci projektu Synergie 4IN byly vydány učební texty pro předměty vyučované v anglickém jazyce. Texty jsou k zapůjčení v knihovně školy.

 

Dne 25.10.2013 proběhlo školení akademických pracovníků v práci s elektronickými informačními zdroji. Účastníkům školení byly vystaveny certifkáty. Vysoká škola obchodní a hotelová také obdržela certifkát, kterým byla doložena dostupnost těchto zdrojů.

 

Studenti Vysoké školy obchodní a hotelové mohou využívat služeb Informačního centra, které se nachází v budově školy, Bosonožská 9.

 

 

Informační centrum zahrnuje:

- knihovna

- počítačová studovna

- studovna pro notebooky (wi-fi připojení)

 

Knihovna poskytuje tyto služby:

 

Výpůjční 

Konkrétní podmínky půjčování jsou uvedeny v Provozním a knihovním řádu. Obecně platí, že jsou poskytovány výpůjční služby absenční a prezenční.

Řazení fondu knihovny:

Odborné knihy

Beletrie je řazena abecedně podle tří prvních písmen příjmení autora.

 • prezenční výpůjčky

Materiály určené k prezenčnímu vypůjčení lze pouze prostudovat v knihovně.

 • absenční výpůjčky

Knihy a materiály se půjčují mimo knihovnu, student si je vezme domů.  Výpůjční doba je jeden měsíc, s možností výpůjčku 2x prodloužit, pokud není rezervovaná dalším čtenářem.

 

Bibliograficko-informační služby

Poskytování informací o fondu knihovny

 

Referenční služby

Jedná se o poskytování informací, kde může uživatel nalézt hledané informace či publikace. Přičemž tyto informace ani publikace nejsou dostupné v dané knihovně. Odkazování na další dostupné zdroje informací, případně na další knihovny.

 

Reprografické služby

 • černobílé kopírování
 • černobílý tisk
 • skenování
 • laminace
 • vázání kroužkové vazby

 

Elektronické služby

 • 3 počítačová místa
 • přístup do on-line katalogu (vyhledávání, rezervace, objednávání knih)
 • přístup k internetu a elektronickým zdrojům

  

Propagační služby

 • časopis Informačního centra
 • informační letáky se základními údaji (otevírací doba, služby, kontakty)

 

Studovny

Informační centrum zahrnuje dvě studovny, počítačovou a pro notebooky.

Počítačová studovna

 • 20 počítačových míst
 • připojení na internet

 

Studovna pro notebooky

 • wi-fi připojení
 • 20 míst pro notebooky

 

 Provozní a výpůjční řád naleznete zde.