Proč studovat VŠOH

VŠOH –  už 15 let s Vámi - Vzájemný respekt a partnerství

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně působí od roku 2006.

Je školou s velmi dobrou kvalitou a tradicí. 

 

Vysoká škola obchodní a hotelová má již přes 1000 úspěšných absolventů.

  

 

Výhody studia na Vysoké škole obchodní a hotelové:

 

 

STUDIUM

 • Perspektivní  profesní obory                          
 • Prezenční a kombinované studium
 • Bez  přijímacích  zkoušek

 

FINANČNÍ VÝHODY STUDIA

 • Studijní materiály zdarma a ostatní k zapůjčení 
 • Ubytovací, prospěchové a sociální stipendia
 • Možnost rozložení studijních poplatků
 • Vysoká kvalita vzdělání za přijatelnou cenu    

 

VÝUKA

 • Výuka praktických předmětů doplněná TOP manažery v oboru
 • Rozšířená výuka cizích jazyků
 • Široký výběr volitelných předmětů
 • Vybrané předměty  vyučované v cizích  jazycích:  anglický jazyk, německý jazyk  

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 • Individuální přístup ke studentům
 • Rodinná atmosféra školy
 • Pestrý studentský život se spoustou nových přátel ve škole a v univerzitním městě Brně

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A PRAXE

 • Zapojení do programu Erasmus+
 • Studijní i pracovní stáže v zahraničí

 

KURZY, EXKURZE

 • Tuzemské a zahraniční exkurze
 • Profesní kurzy – barmanský, baristický, sommelierský, kurz průvodce cestovního ruchu aj.
 • Zapojení studentů do národních a mezinárodních soutěží 

 

VLASTNÍ OBOROVĚ ZAMĚŘENÉ VÝZKUMNÉ ZÁZEMÍ

 • CTIPP - centrum transferu inovací a projektové podpory
 • Informační centrum VŠOH - knihovna a počítačová studovna
 • Studentská vědecká a odborná činnost

 

DALŠÍ VÝHODY PRO STUDENTY

 • Možnost ubytování v blízkosti školy 
 • Možnost stravování v prostorách  školy

 

VYSOKÁ UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ

 • Vysoká uplatnitelnost absolventů 
 • Konkurenční výhoda – obory na trhu práce velmi žádané 
 • Adaptabilita pracovní uplatnitelnosti
 • Uplatnitelnost absolventů na trhu práce v zahraničí