Destinační management

Tříleté bakalářské studium

Školné

Od 24 900,- / semestr

Obor

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Forma

Prezenční nebo kombinovaná

Titul

Bakalář (Bc.)

Při studiu zaměření Destinační management se naučíte, jak plánovat, koordinovat a propagovat cestovní ruch v turistických regionech. Naučíte se, jak udržitelně rozvíjet destinace a jejich vazbu na regionální a národní ekonomiku. 

Buďte rozhodujícím článkem pro efektivní komunikaci subjektů cestovního ruchu se zaměřením Destinační management. Koordinujte zprostředkovatele turistických služeb, hledejte způsoby udržitelného růstu turistických destinací a rozšiřte jejich nabídku atraktivit. Mějte možnost spolupracovat s klíčovými soukromými i veřejnými institucemi v oblasti destinačního managementu.

Uplatnění absolventů

 • Destinační manažer
 • Pracovník turistického informačního centra
 • Pracovník zájmového sdružení či asociace cestovního ruchu 
 • Marketingový specialista destinace
 • Programový manažer

Předměty v rámci zaměření

 • Úvod do lokálního a regionálního rozvoje
 • Management destinace
 • Marketing destinace
 • Interkulturní komunikace
 • Případové studie z destinačního managementu

Předměty, které vás na tomto zaměření čekají

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

1. semestr
 • Základy gastronomie a hotelnictví

 • Základy cestovního ruchu

 • Výživa a stravování

 • Management

 • Mikroekonomie 

 • Právo v podnikání

 • Cizí jazyk I

2. semestr
 • Gastronomie I
 • Makroekonomie
 • Marketing
 • Hotel a hotelové služby
 • Cizí jazyk I
 • Odborná praxe 160 hodin
3. semestr
 • Ekonomika řízení podniku gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu 
 • Gastronomie II
 • Statistika
 • Food and Beverage Management 
 • Cizí jazyk I
 • Cizí jazyk II
Volitelné předměty
 • Úvod do lokálního a regionálního rozvoje
 • Management destinace
 • Marketing destinace
 • Interkulturní komunikace
 • Případové studie z destinačního managementu
4. semestr
 • Finanční management
 • Účetnictví
 • Cizí jazyk II
 • Odborná praxe 160 hodin
5. semestr
 • Geografie
 • Informační a rezervační systémy
 • Cizí jazyk II
 • Bakalářský seminář
 • Odborná praxe 160 hodin
6. semestr
 • Řízení provozu cestovní kanceláře
 • Doprava a distribuční systémy v cestovním ruchu
 • Odborná praxe 160 hodin
 • Bakalářská práce

Co o nás říkají naši studenti?

Studium jednoznačně doporučuji. Oceňuji zejména zaměření na využití teorie v praxi a lidský přístup přednášejících. Při uskutečňování svých profesních i osobních cílů z něj těžím dodnes.
Bc. Martin Vajčner, MSc. Vinař, majitel vinařství a člen Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu
Studium na vysoké škole pro mne bylo velkým přínosem. Získané informace nyní aplikuji v praxi. Velmi si vážím odbornosti pedagogů, kteří na této škole studenty motivují a předávají jim své zkušenosti.
Bc. Hana Hanzlíková ředitelka centra EDEN

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.