Management hotelnictví a cestovního ruchu

Tříleté bakalářské studium

Školné

Od 24 900,- / semestr

Forma

Prezenční nebo kombinovaná

Titul

Bakalář (Bc.)

Poznejte management hotelnictví a cestovního ruchu

Cestovní ruch je obor s obrovským potenciálem a velmi dobrým uplatněním na trhu práce.

Studujte obor, který vás připraví pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a v dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

Uplatnění absolventa

Získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice v oboru cestovního ruchu, v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě.

 • Manažerské a klíčové provozní pozice v hotelnictví a cestovním ruchu

 • Vlastní podnikání

 • Management regionální i lokální veřejné správy

 • Dopravní služby

 • Mezinárodní obchod

Součástí studia je odborná praxe. 

Praxe probíhá v zařízeních, pro jejichž řízení je student připravován, v hotelích, cestovních kancelářích, restauracích a dalších zařízeních v oboru hotelnictví a cestovního ruchu.

Během studia se můžete účastnit odborných exkurzí, kurzů, soutěží a přednášek. 

Podívejte se, co aktuálně probíhá na stránce Akce školy.

Předměty, které vás na tomto oboru čekají

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

1. semestr
 • Management 
 • Cestovní ruch 

 • Mikroekonomie 

 • Právo v podnikání

 • Cizí jazyk I.

2. semestr
 • Marketing

 • Hotel a hotelové služby 

 • Statistika

 • Makroekonomie

 • Cizí jazyk I

 • Odborná praxe 160 hodin

3. semestr
 • Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu

 • Ekonomika výživy

 • Podniková informatika

 • Technologie přípravy pokrmů 

 • Food and Beverage Management 

 • Cizí jazyk II

4. semestr
 • Hotelový a gastronomický provoz
 • Management dopravy v hotelnictví a cestovním ruchu
 • Geografie cestovního ruchu
 • Účetnictví a daně
 • Cizí jazyk II
 • Odborná praxe 160 hodin
5. semestr
 • Gastroturismus

 • Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu

 • Průvodcovské služby

 • Finanční trhy

 • Bakalářský seminář

 • Odborná praxe 160 hodin

6. semestr
 • Destinační management

 • Legislativa a bezpečnost v gastronomii 

 • Mezinárodní obchod

 • Management lázeňských služeb

 • Řešení manažerských úloh v MS Office


Co o nás říkají naši studenti?

Studium jednoznačně doporučuji. Oceňuji zejména zaměření na využití teorie v praxi a lidský přístup přednášejících. Při uskutečňování svých profesních i osobních cílů z něj těžím dodnes.
Bc. Martin Vajčner, MSc. Vinař, majitel vinařství a člen Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu
Studium na vysoké škole pro mne bylo velkým přínosem. Získané informace nyní aplikuji v praxi. Velmi si vážím odbornosti pedagogů, kteří na této škole studenty motivují a předávají jim své zkušenosti.
Bc. Hana Hanzlíková ředitelka centra EDEN

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.