Nejčastější dotazy

Dostáváme od vás spoustu otázek ohledně studia na VŠOH. Některé se opakují, a tak jsme vám na ně sepsali odpovědi. Jestli nenajdete, co hledáte, nevadí. Ozvěte se nám.

Co je to Vysoká škola obchodní a hotelová Brno?

Vysoká škola hotelová v Brně je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, která poskytuje vzdělání v bakalářském studiu formou prezenční i kombinovanou. Je jedinou soukromou vysokou školou, která získala akreditaci oboru Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch.

Jaká je tradice školy?

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně byla založena v roce 2006 na základě zákona číslo 111/98 Sb. o vysokých školách, který umožnil existenci soukromých vysokých škol v České republice.

Kolik má studentů a absolventů?

V akademickém roce 2021/2022 na škole studuje cca 400 studentů. Vysoká škola obchodní a hotelová má od svého vzniku již přes 1000 úspěšných absolventů školy.

Jaké nabízí škola obory?

V současné době VŠOH nabízí jeden bakalářský studijní obor - Management hotelnictví a cestovního ruchu. Obor je vyučovaný jak formou prezenční, tak i kombinovanou. Obsah studia je shodný, rozdíl je ve formě výuky. V rámci oboru si můžete vybrat jedno ze čtyř studijních zaměření. Studium je možné realizovat v Brně nebo v Praze.

Jak je to se zaměřením studia?

V rámci oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu si můžete vybrat jedno ze čtyř studijních zaměření - gastronomii, cestovní kanceláře a agentury, leteckou dopravu nebo destinační management. Zaměření si volíte v prvním semestru studia a skládá se z několia volitelných předmětů, které vás společně s povinně volitelnými profilují do specifických oblastí v oboru.

Jak probíhá přijímací řízení na VŠOH?

Rychle, příjemně a jednoduše :). Základem je volba toho správného oboru! Poté, co nám odešlete přihlášku, Vám obratem zavoláme a pozveme Vás na přijímací pohovor. Na pohovoru si budeme povídat hlavně o tom, co Vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli dělat po absolvování. Posléze zodpovíme všechny vaše dotazy. 

Nejraději se s našimi uchazeči vidíme osobně u nás na škole. Chápeme ale, že někteří to máte daleko, nebo je pro Vás vzhledem k současné situaci bezpečnější se spojit telefonicky či online. Proto nabízíme tři varianty pohovorů – osobní, online i telefonické :).

Co je to prezenční studium?

Prezenční, tzn. denní forma studia, se skládá z přímé výuky. Semestr trvá 14 týdnů. Pátý a šestý semestr je zkrácen s ohledem na odbornou praxi a na přípravu na státní závěrečné zkoušky. Prezenční forma studia předpokládá soustavnou účast studenta na výuce dle stanoveného rozvrhu. Přednášky jsou nepovinné, cvičení jsou povinná. Student v prezenční formě studia má přiznaný status studenta se všemi výhodami – nižší daně, státem placené zdravotní a sociální pojištění, slevy v dopravě, ISIC karta apod.

Co je to kombinované studium?

Kombinovaná forma, tzn. dálková forma studia, se skládá z přímé výuky a ze samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je určena zejména pro uchazeče, kteří již mají zaměstnání a chtějí si doplnit své vzdělání. Je organizována odlišnou formou než prezenční studium. Studenti této formy studia získají během studia stejné znalosti jako studenti prezenční formy studia. Prezenční část výuky bude nabývat formy soustředění (tutoriálu). Soustředění budou kombinací přednášek, cvičení a konzultací v závislosti na povaze vyučovaného předmětu. Soustředění probíhají v pátek a v sobotu cca 6x do semestru.

Kombinovaná forma studia předpokládá zvládnutí části látky formou samostudia. Za tímto účelem budou pro studenty k dispozici studijní opory, které studenti najdou v elektronické formě v e-learningu školy MOODLE.

Studentům kombinované formy výuky jsou k dispozici pedagogové školy, se kterými je možné ve vypsaných konzultačních hodinách konzultovat probíranou látku či samostatné práce studentů. Studijní povinnosti jsou shodné s prezenční formou studia.

U kombinovaného studia není podmínkou přijetí předcházející praxe v oboru.

Je součástí studia povinná praxe?

Součástí studijních plánů bakalářského studia jsou také odborné praxe v trvání 2x2 týdny /1. a 2. ročník/  a ve 3. ročníku čtyřtýdenní praxe. Studenti si mohou sami zvolit místo a dobu, ve které praxi vykonají. Po vykonání praxe odevzdávají potvrzení od zaměstnavatele a zprávu o vykonané praxi. Absolvování praxe je povinné a je ohodnoceno zápočtem a příslušným počtem kreditů. Studentům může být jako praxe uznáno zaměstnání v příslušném oboru (zejména v kombinované formě studia).

Jak dlouho budu studovat? 

Standardní délka studia je v bakalářském stupni tři roky, maximální délka pět let studia.

Kdy se chodí do školy a jak probíhá vyučování?

Pro prezenční studium se škola snaží vytvořit rozvrh hodin tak, aby se do školy chodilo PO-ČT. PÁ-NE je volno. Vyučování bývá cca od osmi do tří hodin.

Jak je to s jazyky?

V prvním semestru budete mít buď anglický, nebo německý jazyk. Záleží, který předmět jste si zvolili již při vyplňování přihlášky na školu. Tento předmět bude vaším hlavním jazykem a budete z něho pak skládat zkoušku po ukončených 4 semestrech. Ve druhém semestru si musíte vybrat druhý cizí jazyk: máte na výběr angličtinu/němčinu (dle toho, co jste si zvolili v prvním semestru) a francouzštinu.

Při studiu je možnost také výuka dalších jazyků: ruského jazyka, španělského a italského jazyka. Jedná se ovšem o volitelné předměty.


Tabulka školného 

Obor Forma studia Cena za semestr při roční platbě Cena za semestr při semestrální platbě
Management hotelnictví a cestovního ruchu Prezenční 25 900 Kč 26 900 Kč
Kombinované 24 900 Kč 25 900 Kč
Studíjní zaměření Forma studia Cena za semestr při roční platbě Cena za semestr při semestrální platbě
Gastronomie Prezenční 27 900 Kč 28 900 Kč
Kombinované 26 900 Kč 27 900 Kč
Letecká doprava Prezenční 27 900 Kč 28 900 Kč
Kombinované 26 900 Kč 27 900 Kč
Cestovní kanceláře a agentury Prezenční 27 900 Kč 28 900 Kč
Kombinované 26 900 Kč 27 900 Kč
Destinační management Prezenční 27 900 Kč 28 900 Kč
Kombinované 26 900 Kč 27 900 Kč